ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ

1.1. Дана угода Користувача (далі – Угода) стосується сайту інтернет-магазину «kobzart», розміщеному за адресоюhttp://kobzart.com.ua/
1.2. Сайт Інтернет-магазину «kobzart» (далі – Сайт) є власністю ФОП Сергієнко Валерія Денисівна
1.3. Дана Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину «kobzart» (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем даного Сайту.
1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право у будь-який час змінити, додати чи видалити пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, унесених до даної Угоди.
1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку даної Угоди на наявність змін у ній.

2.1. Зазначені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди наступне значення:
2.1.1 «kobzart» – Інтернет-магазин, розміщений на доменному іменіhttp://kobzart.com.ua/, здійснює свою діяльність завдяки Інтернет-ресурсу та супроводжуючих йому сервісів.
2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, який містить інформацію про Товари, про Продавця, дає змогу зробити вибір, замовлення та (чи) придбання Товару.
2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазину – уповноважені співробітники на управління Сайтом, діють від іменіФОП Сергієнко Валерія Денисівна
2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, завдяки мережі Інтернет та використовує Сайт.
2.1.5. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі – Зміст) – захисні результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, аннотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом чи без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові чи інші витвори, інтерфейси користувачів, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕВМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розсташування даного Змісту, який входить до складу Сайту й інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом та/чи окремо, які знаходяться на сайті Інтернет-магазину.

3.1. Предметом даної Угоди є надання Користувачу Інтернет-магазину доступу до розміщених на Сайті Товарів та наданих послуг.
3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачу наступні види послуг (сервісів):
• доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
• доступ до інформації про Товар і до інформації про придбання Товару на платній основі;
• інші види послуг (сервісів), реалізованих на сторінках Інтернет-магазину.
3.1.2. Под дію даної Угоди підлягають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їхні наступні модификації та новостворені в майбутньому додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину.
3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безкоштовній основі.
3.3. Дана Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди.
3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами діючого законодавства України.

4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни набувають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов даної Угоди.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Користуватися всіма послугами, які є на Сайті, а також купувати будь-які Товари, запропоновані на Сайті.
4.2.2. Ставити будь-які запитання, які стосуються послуг Інтернет-магазину за реквізитами, котрі знаходяться в розділі Сайту «Контакти».
4.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою і згідно порядку, передбаченим Угодою й не заборонених законодавством України.
4.3. Користувач Сайту зобов’язаний:
4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до наданих послуг даного Сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вживати дій, котрі можуть розглядатися як порушуючі нормальну роботу Сайту.
4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та таку, що охороняється законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, у результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.
4.3.6. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, інакше як зі згоди Адміністрації сайту.
4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:
4.3.7. 1. завантаження контенту, котрий є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насилля, жорстокість, ненависть та (чи) дискримінацію за расовими, національними, статевими, релігійними, соціальними ознаками; містить недостовірні відомості й (чи) образи в адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
4.3.7. 2. спонукання до здійснення протиправних дій, а також спонукання особам, дії котрих спрямовані на порушення обмежень і заборон, які діють на території України.
4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (чи) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.
4.3.7. 4. утиск прав меншин.
4.3.7. 5. подання себе за іншу людину чи представника організації й (чи) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.
4.3.7. 6. введення в оману відносно якостей і характеристик будь-якого Товару з каталога Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.
4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного відношення до осіб, які (не) користуються певними Товарами, чи осуд таких осіб.
4.4. Користувачу забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої чи еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання чи відслідковування змісту Сайту даного Інтернет-магазину;
4.4.2. Порушувати приналежне функціонування Сайту;
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, до будь-яких інших систем чи мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, запропонованих на Сайті;
4.4.5. Порушувати систему безпеки чи аутентифікації на Сайті чи в будь-якій мережі, яка стосується Сайту.
4.4.6. Виконувати зворотній пошук, відслідковувати чи намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
4.4.7. Використовувати Сайт та його Зміст з метою, що спричинить наслідки заборонені законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності чи іншої діяльності, яка порушує права інтернет-магазину та інших осіб.

5.1. Сайт і Зміст, що входять до складу Сайту, належать і керуються Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано чи розповсюджено будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. Придбання Товару, запропонованого на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.
5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.6. Користувач повинен якнайшвидше повідомити Адміністрацію сайту про несанкційне використання його облікового запису чи паролю та про будь-яке інше порушення системи безпеки.
5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо він не використовував більше 12 календарних місяців підряд без попередження Користувача.
5.8. Дана Угода розповсюджує свої дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару чи надання послуг, запропонованих на Сайті.
5.9. Інформація, розміщена на Сайті не повинна тлумачитися як зміна даної Угоди.
5.10. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до списку Товарів та послуг, запропонованих на Сайті, й (чи) у ціни, застосовані до таких Товарів щодо їх реалізації та (чи) наданих послуг Інтернет-магазином.
5.11. Документи, зазначані в пунктах 5.11.1 – 5.11.4 даної Угоди регулюють у відповідній частині й розповсюджують свою дію на використання Користувачем Сайту. До даної Угоди включені наступні документи:
5.11.1. Політика конфіденційності;
5.11.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;
5.11.3. Заявка на оформлення замовлення;
5.11.4. Пропозиції та зауваження.
5.12. Будь-який із документів, перерахованих у пункті 5.11. даної Угоди може підлягати оновленню. Зміни набувають чинності з моменту їхнього опублікування на Сайті.

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у випадку спеціального чи необережного порушення будь-якого положення даної Угоди, а також у разі несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальність за:
6.2.1. Затримання чи збої у процесі здійснення операції, які виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку щодо негараздів у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних чи інших суміжних системах.
6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їхньою роботою.
6.2.3. Належне функціонування Сайту, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкритття необхідне у зв’язку з розслідуванням чи скаргою по відношенню неправомірного використання Сайту чи для встановлення (ідентифікації) Користувача, котрий может порушувати чи втручатися у права Адміністрації сайту чи у права інших Користувачів Сайту.
7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважає за необхідну для виконання положень діючого законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання умов даної Угоди, захисту прав чи безпеки компанії baed stories, Користувачів.
7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо діюче законодавство України потребує чи дозволяє таке розкритття.
7.4. Адміністрація сайту має право без попереджувального повідомлення Користувача призупинити й (чи) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив дану Угоду чи надані в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту з приводу технічної несправності чи проблеми.
7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за призупинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення даної Угоди чи іншого документа, яким містить умови користування Сайтом.

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи суперечок між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред’ява претензії (письмової пропозиції про добровільне урегулювання суперечки).
8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів від дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результат розгляду претензії.
8.3. При неможливості вирішення суперечки у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, котрі надані їм діючим законодавством України.
8.4. Будь-який позов стосовно умов використання Сайту повинен бути наданий протягом 14 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються згідно законодавства. При порушенні умов даного пункту будь-який позов чи підстави для позову погашаються позовною давністю.

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача стосовно змін даної Угоди Користувача.
9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією й можуть бути використаними Адміністрацією сайту без обмежень.